سیستم برگزاری آزمون

درباره محصول- نگارش :

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین


این محصول یک بسته نرم افزار تحت وب می باشد که با فراهم آوردن شرایطی مناسب امکان برگزاری آزمونهای آنلاین را در بستر اینترنت یا اینترانت فراهم می سازد

.

آزمونهای PMP

Patient management Problem

بیشتر...
.

آزمونهای KF

Key Features Problems

بیشتر...
.

آزمونهای تستی

2 تا 9 گزینه

بیشتر...
.

آزمونهای EMQs

Extended Matching Questions

بیشتر...
1395/05/27 00:00
برگزاری کارگاه آموزشی PMP در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1395/06/11 00:00
برگزاری آزمون پیش کارورزی شهریور 95 در قطب اصفهان و همدان
1395/06/15 00:00
راهنمای مشاهده پاسخ نامه کاربران اصفهان
1395/06/16 00:00
راهنمای مشاهده کارنامه کاربران در پنل کاربری برای آزمون های pmp
1395/06/27 00:00
برگزاری آزمون شفایی برد تخصصی سال 95