درباره محصول- نگارش :

سیستم برگزاری آزمونهای آنلاین


 

.

آزمونهای PMP

Patient management Problem

بیشتر...
.

آزمونهای KF

Key Features Problems

بیشتر...
.

آزمونهای تستی

2 تا 9 گزینه

بیشتر...
.

آزمونهای EMQs

Extended Matching Questions

بیشتر...
1395/05/27 00:00
برگزاری کارگاه آموزشی PMP در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
1395/06/11 00:00
برگزاری آزمون پیش کارورزی شهریور 95 در قطب اصفهان و همدان
1395/06/15 00:00
راهنمای مشاهده پاسخ نامه کاربران اصفهان
1395/06/16 00:00
راهنمای مشاهده کارنامه کاربران در پنل کاربری برای آزمون های pmp
1395/06/27 00:00
برگزاری آزمون شفایی برد تخصصی سال 95